Gothic rock är en musikgenre som utvecklades ur punken och postpunken. Till en början användes termen gothic rock bara om ett fåtal band inom dessa genrer, men i början av 1980-talet började strömningen bli så tydlig att den blev till en egen genre. Gothic rock skiljer sig tematiskt från punken, då man inom den förstnämnda genren fokuserar på mörka teman med inspiration från gotisk litteratur och skräcklitteratur (till exempel författare som Mary Shelley, Bram Stoker, Edgar Allan Poe, H.P. Lovecraft och Anne Rice), romantiken, existentialism och nihilism. Känslorna är ofta i fokus. Den tidiga gothen kallades i Sverige även för svartrock eller depprock, vilket kom sig av den ofta dystra synen på framtiden som uttrycktes i musiken. Några av de band som var utmärkande för stilen i dess begynnelse var Siouxsie and the Banshees, Bauhaus (gruppens låt ”Bella Lugosi’s Dead” anses vara den första rena gothlåten) och Sisters of Mercy.Gothic rock 1

Gothen skulle sedermera komma att utvecklas till en hel livsstil, där musik, mode och aktiviteter (som rollspel) hör ihop. Ett ledmotiv inom gotharkulturen är att alla är olika. Modet har därför några gemensamma riktlinjer, som hjälper vid gruppidentifikation, men är annars mycket individuellt och fritt. Gemensamma drag brukar vara mörka färger, som svart, mörklila, mörkblått eller rött, liksom en androgyn klädstil. Att kulturen har sina rötter i punken syns till exempel på att piercingar fortfarande är mycket vanligt. En annan del av det utseende som förknippas med gothare är mörk sminkning runt ögon och mun, och mycket blek eller vit hud. För att upprätthålla sin stil som gothare är det därför viktigt att inte exponera sig för solljus för mycket. Ett sätt att skydda sig från solen är att sätta upp markiser. Du kan få hjälp med dina markiser i Stockholm på Hagasolskydd.se.

Gothstilens karakteristiska men samtidigt spridda utseende har gjort att många musikband som liknar gothare utseendemässigt (felaktigt) antas tillhöra även musikstilen goth. Exempel på sådana band är till exempel The 69 Eyes, Moonspell och Theatre of Tragedy. Även Marilyn Mansons musik kallas ibland för goth av oinsatta. Det är ju dock det som många subkulturer vill uppnå; att oinsatta förblir oinsatta, och att man som insatt är medlem i en exklusiv klubb.